Adventsbasaren inhiberad

Pga nya coronarestriktioner måste vi tyvärr meddela, att adventsbasaren som planerats hållas första advent 28.11.2021 måste inhiberas.

 

Vi hoppas på bättre tider och önskar er alla en riktigt trevlig advent!

 

******************************************************

 

Årsmöteskallelse

Helsinge Hem och Skola r.f. sammankallas till stadgeenligt årsmöte tisdagen 26.10.2021 klo 18.30 på skolan. Man har möjlighet att delta också via zoom-länk, som läggs här på sidan närmare tidpunkten.

 

Välkommen!

ö: Styrelsen

 

 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

 

Nationella Hem och Skola-dagen firas fredagen 24.9.2021

Helsinge Hem och Skola bjuder er vårdnadshavare på morgonkaffe & tilltugg fre 24.9.2021 kl 7.30-8.30 på "övre skolgården" framför huvudingången.

På plats finns både Helsinge Hem och Skolas styrelserepresentanter samt lärare.

Kom med en stund före in kopp kaffe/te!

Parkering på skolans parkeringsplats / Sahara-sandplan.

Skolan erbjuder er dessutom möjlighet att delta på vissa morgonlektioner mellan 8-9.30. Fin möjlighet att bekanta sig med lektionsundervisningen.

Välkommen!

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Välkommen på föräldrakväll!

 

Länk till föreläsningen i Zoom:

https://zoom.us/j/96082121071

Mötes ID: 960 8212 1071

 

Ungdomstiden är en viktig del av människans utveckling. Samtidigt väcker den många frågor, tankar och känslor hos de flesta föräldrar. Den unga förändras och ibland kan det kännas svårt att få kontakt med sitt eget barn. Välkommen med på en föreläsning online där du får information om vilka förändringar tonårsperioden kan medföra. Du får också verktyg för hur du kan bemöta olika situationer som kan uppstå och hur du kan stödja din tonåring.  

Helsinge Hem och Skola erbjuder i samarbete med Barnavårdsföreningen en föräldrakväll tisdagen den 13.4 kl. 18.00-19.30. Föräldrakvällen riktar sig främst till föräldrar med barn i tonåren.

Tema: Förbättra relationen till din tonåring
Tid: tisdagen den 13.4 kl. 18-19.30  
Plats: På distans via Zoom

 

Vi skickar ut länken till Zoom per e-post dagen före föräldrakvällen. Vi kommer att öppna Zoom redan kl. 17.45 så att deltagarna har möjlighet att testa tekniken före föräldrakvällens start.

Vi ser framemot att träffa er!

 

Med vänliga hälsningar
Maria Ostrow
Sakkunnig inom barn- och familjearbete
0400 618 453  
maria.ostrow@bvif.fi

 

 

 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

må 15.3.2021 - distansföreläsning - Regnbågsankan

Regnbågsankan – om sexuell mångfald
Sakkunniga från Regnbågsankan rf föreläser och drar workshops om sexuell mångfald och könsuttryck. Föreläsningen kan innehålla basfakta om sexuell läggning och könsminoriteter, eller fördjupa sig i t.ex. vardagen i skolan eller i en viss yrkesgrupp.

Välkommen med! Ingen separat anmälning behövs!

Länk till mötet:

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92913081942?pwd=NWZXbHVZclhhRFFEdSt0MUxoVm0xZz09

Meeting ID: 929 1308 1942
Passcode: 187310

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Torsdag 11 februari 2021 kl 18.00

Ätstörningscentrum - föreläsning riktad till högstadie- och gymnasie-elevers föräldrar

Välkommen! Ingen separat anmälning behövs.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

På föreläningen tar vi upp första varningstecken på ätstörningar, 
diagnoserna och deras innehåll samt ger tips på hur man kan gå till 
väga om man misstänker att en familjemedlem lider av en ätstörning. 
Problem med ätande är vanligt förekommande och det är bra att 
föräldrarna känner till tidiga tecken på ätstörningar. Ett snabbt 
ingripande hindrar ätstörningen från att förvärras. Vi berättar även 
om vårt projekt, och vår kostnadsfria kartläggning. Under 
föreläsningen har deltagare möjlighet att ställa frågor.

Föreläsarna:
Ira Zetterborg och Julia Backman är båda sjukskötare till yrket, och 
har lång erfarenhet av specialiserad ätstörningsvård. Förutom 
mottagningsarbete är Livslust engagerad i förebyggande verksamhet. 
Livslust-projektet understöds av Stiftelsen Brita Maria Renluns minne, 
sedan år 2012.
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Allmänt


Verksamhet

Föreningen Helsinge Hem och skola i  (HoS) har som målsättning att främja samarbetet mellan hem och skola samt att på olika sätt arbeta för att eleverna skall tycka om att gå i skolan och trivas.
Vi strävar efter att ge alla elever någon form av uppmuntran och omväxling under skolåret.
Verksamheten bygger helt på frivilliga insatser. Föreningens medel används till att förgylla elevernas och lärarnas vardag.
Medlemmar i föreningen är föräldrar till elever i Helsinge skola och i Helsinge gymnasium samt andra intresserade.


Du kan engagera dig i verksamheten genom att:

 • delta i diskussioner och sammankomster som föreningen ordnar
 • delta i föreningens årsmöte
 • delta i basaren och midvinterfesten och sprida information om dem
 • komma med idéer om program och evenemang samt om hur HoS bättre ska kunna främja kontakten mellan skolan och hemmen
 • betala medlemsavgiften till föreningen


Insamling av medel


För att kunna stöda skolan och olika elevevenemang och projekt samlar HoS på olika sätt in medel. Vår ekonomi bygger på  medlemsavgiften (20 euro/familj) lotterier och caféförsäljning etc. på adventsbasaren samt intäkterna från Midvinterfesten. Verksamhetsbidrag ansöks från olika stiftelser och fonder såsom Aktias stiftelsen i Vanda, Pro Juventute Nostra, Svenska kulturfonden samt Svenska Folkskolans vänner rf.

 

Hur används medlen?

Under årens lopp har Helsinge HoS  bl.a. införskaffat

 •  redskap till skolköket, textilsal, slöjdsal och musikundervisning
 •  material för språkundervisningen
 •  redskap för gymnastiken
 •  böcker, lexikon tidningar
 •  mm

Helsinge HoS har också:

 • ekonomiskt understött skolans samarbetsprojekt med andra skolor
 • bussar för  utflykter och exkursioner
 • teaterbesök , biobesök, Heurekabesök, besök till bokmässan
 • en del av  tillvalsgymnastiken
 • 7:ornas Mjölbolsta utfärd
 • delat ut stipendier till elever vid vårfesten
 • understött språkrådet, vänelevsverksamhet, elevrådsverksamhet


Evenemang

Våra traditionella, årligen återkommande evenemang är adventsbasaren, som alltid ordnas på första advent. Midvinterfesten, som  går av stapeln den första lördagen i februari. Årsmöte hålls före utgången av oktober.


Det är viktigt att så många medlemmar som möjligt deltar i årsmötet! Du får viktig information om verksamheten och en möjlighet att påverka den. Att sitta på ett årsmöte är det coolaste du kan göra, få vara med och bestämma vad föreningen skall syssla med! Är du intresserad av att jobba i styrelsen? Anmäl då ditt intresse till någon av styrelsemedlemmarna på förhand!


Adventsbasaren
 

Första söndagen i advent har traditionellt anordnats en adventsbasar i Helsinge skola.

Tyvärr, pga coronarestriktioner, är basaren inhiberad första advent 2020.


Midvinterfesten  första lördagen i februari.


Hem och Skola ordnar, årligen enligt tradition, en Midvinterfest första lördagen i februari som ger nuvarande, tidigare och kommande föräldrar till elever och lärare i våra skolor en möjlighet att träffas och umgås under lediga former, äta god mat och dansa.  Jubilerande studentklasser,  forna elever och lärare är alla välkomna!  

Midvinterfesten inhiberad år 2021.


Övrig verksamhet


I vårt program ingår olika temakvällar och diskussionstillfällen för föräldrar (t.ex. trafiksäkerheten på Övitsbölevägen utanför skolan, elevers tobaks- och alkoholvanor, droger) samt informationsprogram för eleverna (t.ex. information om våld, droginfo, mobbning).
Du är välkommen att höra av dig till någon styrelsemedlem med förslag och idéer till program!


Samarbetspartners


Klassföräldrar i Helsinge skola
Norr om Stan rf.
 

Aktuellt!

Adventsbasaren inhiberad!