Välkommen på Helsinge Hem och Skola rf:s hemsidor!

Allmänt


Verksamhet

Föreningen Helsinge Hem och skola i  (HoS) har som målsättning att främja samarbetet mellan hem och skola samt att på olika sätt arbeta för att eleverna skall tycka om att gå i skolan och trivas.
Vi strävar efter att ge alla elever någon form av uppmuntran och omväxling under skolåret.
Verksamheten bygger helt på frivilliga insatser. Föreningens medel används till att förgylla elevernas och lärarnas vardag.
Medlemmar i föreningen är föräldrar till elever i Helsinge skola och i Helsinge gymnasium samt andra intresserade.


Du kan engagera dig i verksamheten genom att:

 • delta i diskussioner och sammankomster som föreningen ordnar
 • delta i föreningens årsmöte
 • delta i basaren och midvinterfesten och sprida information om dem
 • komma med idéer om program och evenemang samt om hur HoS bättre ska kunna främja kontakten mellan skolan och hemmen
 • betala medlemsavgiften till föreningen


Insamling av medel


För att kunna stöda skolan och olika elevevenemang och projekt samlar HoS på olika sätt in medel. Vår ekonomi bygger på  medlemsavgiften (20 euro/familj) lotterier och caféförsäljning etc. på adventsbasaren samt intäkterna från Midvinterfesten. Verksamhetsbidrag ansöks från olika stiftelser och fonder såsom Aktias stiftelsen i Vanda, Pro Juventute Nostra, Svenska kulturfonden samt Svenska Folkskolans vänner rf.

 

Hur används medlen?

Under årens lopp har Helsinge HoS  bl.a. införskaffat

 •  redskap till skolköket, textilsal, slöjdsal och musikundervisning
 •  material för språkundervisningen
 •  redskap för gymnastiken
 •  böcker, lexikon tidningar
 •  mm

Helsinge HoS har också:

 • ekonomiskt understött skolans samarbetsprojekt med andra skolor
 • bussar för  utflykter och exkursioner
 • teaterbesök , biobesök, Heurekabesök, besök till bokmässan
 • en del av  tillvalsgymnastiken
 • 7:ornas Mjölbolsta utfärd
 • delat ut stipendier till elever vid vårfesten
 • understött språkrådet, vänelevsverksamhet, elevrådsverksamhet


Evenemang

Våra traditionella, årligen återkommande evenemang är adventsbasaren, som alltid ordnas på första advent. Midvinterfesten, som  går av stapeln den första lördagen i februari. Årsmöte hålls före utgången av oktober.


Det är viktigt att så många medlemmar som möjligt deltar i årsmötet! Du får viktig information om verksamheten och en möjlighet att påverka den. Att sitta på ett årsmöte är det coolaste du kan göra, få vara med och bestämma vad föreningen skall syssla med! Är du intresserad av att jobba i styrelsen? Anmäl då ditt intresse till någon av styrelsemedlemmarna på förhand!


Adventsbasaren
 

Första söndagen i advent har traditionellt anordnats en adventsbasar i Helsinge skola.

Tyvärr, pga coronarestriktioner, är basaren inhiberad första advent 2020.


Midvinterfesten  första lördagen i februari.


Hem och Skola ordnar, årligen enligt tradition, en Midvinterfest första lördagen i februari som ger nuvarande, tidigare och kommande föräldrar till elever och lärare i våra skolor en möjlighet att träffas och umgås under lediga former, äta god mat och dansa.  Jubilerande studentklasser,  forna elever och lärare är alla välkomna!  


Övrig verksamhet


I vårt program ingår olika temakvällar och diskussionstillfällen för föräldrar (t.ex. trafiksäkerheten på Övitsbölevägen utanför skolan, elevers tobaks- och alkoholvanor, droger) samt informationsprogram för eleverna (t.ex. information om våld, droginfo, mobbning).
Du är välkommen att höra av dig till någon styrelsemedlem med förslag och idéer till program!


Samarbetspartners


Klassföräldrar i Helsinge skola
Norr om Stan rf.
 

Aktuellt!

Årsmöte 27.10.2020

Helsinge Hem och Skola r.f. sammankallas till stadgeenligt årsmöte

ti 27.10.2020 kl. 18.30 i Helsinge Skola.

Välkommen!

 

Styrelsen